Termíny prepravy

 

Zber balíkov prebieha v rámci Anglicka (UK) aj Slovenska každý druhý týždeň počas dní, uvedených v kalendári termínov. Zber balíkov sa prispôsobuje individuálnym potrebám klientov.

Najbližšie termíny prepravy:

  v UK:5-7.10/19
na Slovensku:1-3.10. 2019